Polecany artykuł

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące ubezpieczenia chorobowego, egzekucji należności do ZUS oraz świadczeń emerytalnych i rentowych

Powyższe wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), której głównym celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz ujednolicenie niektórych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń. Co prawda obowiązuje ona już od 18 września 2021 r., ale większość kluczowych przepisów wejdzie w życie dopiero od nowym roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pozytywna zmiana - Nieopłacenie składek w terminie nie wstrzyma automatycznie