Finansowanie składek

Rodzaj składki na ubezpieczenia społeczne

Finansowana przez pracownika
(% podstawy wymiaru)

Finansowana przez pracodawcę (% podstawy wymiaru)

● emerytalne

9,76%

9,76%

● rentowe

1,5%

6,5%

● chorobowe

2,45%

● wypadkowe

ustalana indywidualnie
przez płatników lub ZUS

na Fundusz Emerytur Pomostowych

1,5%

na Fundusz Pracy

2,45%

na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

0,10%