Przedsiębiorcom – płatnikom składek, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (stracili płynność finansową) ZUS proponuje tzw. ulgi w spłacie zaległych składek.

Ulgi te to nic innego jak rozłożenie należności na raty bądź też odroczenie terminu płatności.