W sytuacji kiedy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę w celu, umożliwienia mu uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. ciąża, wypadek przy pracy), musi się liczyć z faktem, że taka umowa zostanie podważona przez ZUS. W takiej sytuacji pracownik, zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych zasiłków wraz z należnymi odsetkami.