Abolicja ZUS daje możliwość umorzenia całości składek ZUS – na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.