Tak. ZUS może zakwestionować wysokość wynagrodzenia, jeśli uzna, że zostało ono ustalone na zbyt wysokim poziomie, w oderwaniu od realiów życia codziennego jak też jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Praktykę taką ZUS zaczął stosować stosunkowo niedawno, głównie na podstawie