Proszę o wyjaśnienie jak wygląda możliwość opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia.

W sytuacji jednoczesnego (zbieg ubezpieczeń) wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia jak też prowadzenia działalności w formie spółki jawnej przysługuje możliwość wyboru tzw. tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Składki mogą być opłacane z umowy zlecenia albo z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej.