O tym, czy dany składnik należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, decydują obowiązujące w zakładzie pracy regulacje wewnętrzne, zapis w umowie o pracę lub w ustawie.