Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która naszym zdaniem w całości lub w części jest dla nas krzywdząca można, a nawet powinno się wnieść odwołanie do sądu.