Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiedzialność osób pozostających w związku małżeńskim obejmuje zarówno majątek odrębny podatnika jak też majątek wspólny podatnika i jego małżonka.