Odmowa zgody przez ZUS na przywrócenie terminu płatności na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w związku z opłaceniem składek po ustawowym terminie podlega kontroli sądu. Decyzję ZUS nie może uzasadniać krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.