Główny Urząd Statyczny opublikował dane dot. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw. Jego wysokość, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosła 5071,41 zł.

 

Podstawę składki zdrowotnej stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 3803,56 zł.

Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w tym roku wynosi 9 proc. tej podstawy, czyli 342,32 zł. Będzie ona wyższa od ubiegłorocznej o 22,38 zł (wzrost o 7 proc.).

 

Powyższe oznacza to, że przedsiębiorcy w sumie będą płacić do ZUS miesięcznie 1316,97 zł (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), czyli aż o 88,27 zł więcej niż w 2018 roku.

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 będą wynosić:

 

- składka emerytalna - 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.),

- składka rentowa - 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),

- składka chorobowa - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka wypadkowa - 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka zdrowotna - 342,32 zł (wzrost o 22,38 zł).

 

ZUSiK.pl