W wyroku z 20 maja 2004 r. (II UK 403/03) SN uznał, że funkcją dodatkowej opłaty jest zdyscyplinowanie płatników składek do należytego wykonania, ciążących na nich obowiązków terminowego i w należnej wysokości opłacania składek. Nie ma więc ona