Egzekucja prowadzona przez ZUS wdrażana jest w oparciu o przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) oraz przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.