W obecnie istniejącym stanie prawnym, obowiązującym od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększa się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Rodzice bliźniąt i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie mają prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze od 31 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci, oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od 17 czerwca 2013 r. wydłużono o 2 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wprowadzono także nowy rodzaj urlopu mianowicie - urlop rodzicielski.