Kancelaria Prawno - Podatkowa ZUSIK.pl świadczy usługi w zakresie prowadzenia wszelkich postępowań ZUS, doradztwa, konsultacji, odwołań oraz analizy decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieceń Spoełcznych.

Reprezentujemy Klienta zarówno w ZUS jak też w sądach.

Na Naszej stronie prezentujemy również informacje w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przedstawiamy porady tematyczne, bieżące orzecznictwo, publikujemy ciekawe pytania i odpowiedzi na nie.

Rozwiązujemy problemy związane z postępowaniami prowadzonymi przez ZUS, wskazujemy najlepsze rozwiązania, informujemy o zmianach w przepisach, poruszamy tematy ważne, istotne oraz kontrowersyjne.

W serwisie internetowym znajduje się wiele opracowań i odpowiedzi na stawiane pytania. Podpowiadamy jak i co pisać w korespondencji prowadzonej z ZUS oraz przed sądami powszechnymi.

 


Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie postępowań przed ZUS oraz sądami powszechnymi
 • reprezentacja klienta w ZUS oraz w sądach
 • sprawdzanie poprawności prowadzonych przez ZUS postępowań
  w zakresie:
  • - dochodzenia należności (egzekucja)
  • - wydawania wszelkiego rodzaju decyzji
  • - ustalania okresu ubezpieczenia
  • - obejmowania ubezpieczeniami wstecz
  • - odmowy wypłat zasiłków chorobowych oraz innych
 • doradztwo w zakresie zmniejszania obciążeń ZUS –owskich
 • doradztwo w zakresie wznawiania już zakończonych postępowań
 • doradztwo w zakresie dochodzenia od ZUS nienależnie opłaconych składek
 • doradztwo w zakresie dochodzenia od ZUS nienależnie pobranych składek w trybie postępowania egzekucyjnego
 • doradztwo w zakresie sankcji i kar stosowanych przez ZUS
 • doradztwo w zakresie podlegania do ubezpieczeń
 • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników
 • doradztwo w zakresie ustalania wysokości zasiłków chorobowych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych, innych
 • porady w zakresie aktualnych przepisów prawnych
 • doradztwo w zakresie kontroli ZUS
 • porady w zakresie wyprowadzania zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS
 • konsultacje w zakresie wypełniania wszelkich wniosków do ZUS
 • analiza decyzji w sprawach emerytalno-rentowych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia wszelkich postępowań przed ZUS
 • szkolenia i konsultacje w ww. zakresie

 

Wykaz Naszych usług znajduje się także na stronie www.zus.olkusz.pl  

Przedstawiamy wszelkie "za" i "przeciw", wskazujemy optymalne rozwiązania, przewidujemy skutki podejmowanych decyzji.

 

 

Kancelaria Prawno - Podatkowa ZUSIK.pl