Instytucja umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na podstawie ustawy z dnia
13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych to niezwykle istotna i ważna pozycja dla ogromnej rzeszy przedsiębiorców.

Przepisy art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały stworzone przede wszystkim w celu pomocy przedsiębiorcom, którzy z pewnych względów stali się niewypłacalni – stracili płynność finansową w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.