Podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego stanowi przychód uzyskany w okresie 12 miesięcy kalendarzowych. W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się krótszy okres, jeśli pracownik przed powstaniem niezdolności do pracy był zatrudniony krócej niż 12 miesięcy lub nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.