Zaliczka na podatek i składki ZUS od umów cywilnoprawnych

Ustalenie obowiązku podatkowego oraz rozliczenia podatku, określenie właściwego schematu podlegania ubezpieczeniom oraz prawidłowego zgłoszenia do ZUS jest obowiązkiem zatrudniającego, który pełni rolę płatnika. Zakres ubezpieczeń i sposób opodatkowania zależy od rodzaju zawartej umowy cywilnoprawnej.