Zakres i czas trwania kontroli prowadzonych przez ZUS

Postępowanie kontrolne toczy się według ściśle określonych przepisów. Są w nich wskazane prawa i obowiązki zarówno organu, jak i płatnika. Maksymalny czas trwania kontroli jest precyzyjnie określony w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej i uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa.