Główny Urząd Statyczny opublikował dane dot. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw. Jego wysokość, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosła 5071,41 zł.

 

Podstawę składki zdrowotnej stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 3803,56 zł.

Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w tym roku wynosi 9 proc. tej podstawy, czyli 342,32 zł. Będzie ona wyższa od ubiegłorocznej o 22,38 zł (wzrost o 7 proc.).

 

Powyższe oznacza to, że przedsiębiorcy w sumie będą płacić do ZUS miesięcznie 1316,97 zł (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), czyli aż o 88,27 zł więcej niż w 2018

Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów:

  • prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 000 zł - jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; ten limit jest niższy, jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku - ustal

Od 1 stycznia 2019 r. będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów.

Jakie warunki musisz spełnić

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

·         musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

·         Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

 

 Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia będziesz mógł decydować w jakiej formie chcesz ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Będziesz też mógł zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania akt pracowniczych.

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w

ZUS coraz częściej kontroluje prawidłowość  wykorzystywania zwolnień lekarskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeprowadzane kontrole dotyczą wypłaconych już wysokich zasiłków chorobowych i są przeprowadzane wstecz tzn. obejmują z reguły okres od 2015 roku do nadal.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:

·         w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub

·         czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem