Ustalenie liczby osób ubezpieczonych na 30 listopada

Przedsiębiorca samodzielnie musi ustalić czy w danym roku będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Decyduje o tym liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku (art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).