Polecany artykuł

 W latach 2000 – 2006 prowadziłem działalność gospodarczą, która została zawieszona od dnia 01/08/2006. Czy obecnie po wznowieniu (odwieszeniu) prowadzenia działalności gospodarczej mogę opłacać składki ZUS od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia ?

 

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego