Polecany artykuł

 

Nie. Regułą jest, że kontrola ZUS nadal jest wszczynana po uprzednim, obligatoryjnym zawiadomieniu o zamiarze jej przeprowadzenia (poza wyjątkami wymienionymi w przepisach).

 

Prawdą jest natomiast, że od 1 stycznia 2017 r. na organy kontroli, w tym ZUS, został nałożony obowiązek tzw. wstępnej analizy ryzyka. Powinna ona wskazać te podmioty, w których ryzyko naruszenia przepisów jest najwyższe. Zawieranie licznych umów cywilnoprawnych, szczególnie jeżeli nie są od nich opłacane pełne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, może być czynnikiem, który spowoduje wytypowanie płatnika do kontroli ZUS.

Postępowanie kontrolne ZUS dotyczące podmiotów prowadzących