Polecany artykuł

 

Aktualnie obowiązujące orzecznictwo Sądu Najwyższego jak też Sądów Apelacyjnych jest w tej kwestii jednoznaczne i wyrażają one stanowisko, że zastosowanie art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy emerytalnej, wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, jest uzasadnione jedynie wobec tych osób, które przed dniem jej wejścia w życie, tj. przed 1 lipca 2004 r., nie spełniły wszystkich warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury wynikających z art. 184 ust. 1 ustawy emerytalnej.

 

Ustawodawca utrwalił sytuację osób, które w dniu wejścia w życie ustawy tzn. w