Polecany artykuł

Od 1 grudnia 2015 r. zadłużeni płatnicy będą mogli łatwiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia składkowego i uzyskać zgodę ZUS na rozłożenie zaległości na raty. Najważniejszą i najkorzystniejszą dla płatników zmianą jest zniesienie warunku opłacenia pełnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne przed przystąpieniem do układu ratalnego. Spełnienie tego warunku było niemożliwe dla większości zadłużonych firm, co zamykało im drogę do ratalnej spłaty zadłużenia i niejednokrotnie przesądzało o ich bankructwie.

 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 689) wprowadza zasadę, zgodnie z którą zaległość składkowa może być