Polecany artykuł

 

Stan faktyczny:

Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 3 lat, choruje od 01stycznia do 25 maja 2014 r. Od 1 marca 2014 r. zmienił mu się wymiar czasu pracy z 1/2 na pełny. Czy w tej sytuacji pracodawca powinien od 1 marca 2014 r. ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku z nowego wymiaru czasu pracy?

 

Nie. Nie ma takiego obowiązku, co więcej nie może tego zrobić, gdyż zmiana wymiaru czasu pracy nie nastąpiła ani w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, ani w miesiącach poprzedzających chorobę, a zatem nie ma wpływu na podstawę wymiaru należnego pracownikowi świadczenia.

 

Zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy w miesiącach następnych, w tym w