Polecany artykuł

Nie. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za pracę jeśli nie przepracował choćby jednego dnia. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej takiemu pracownikowi nie ustala się wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

 

Zgodnie z dotychczas funkcjonującym poglądem pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, lecz jest niezdolny do pracy wyłącznie w dni dla niego pracujące przypadające od poniedziałku do piątku, za dni rozkładowo wolne: soboty, niedziele i święta, ma prawo do normalnego wynagrodzenia. Posiłkowano się przy tym zasadą określoną w § 11 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu