Polecany artykuł

ZUS coraz częściej prowadzi kontrole wynikowe, a więc takie które rodzą obowiązek zapłacenia dodatkowych składek. W przypadku niezgadzania się z ustaleniami inspektora kontroli, mamy dwie możliwości. Po pierwsze można wejść w spór z ZUS, zakwestionować wynik kontroli i ustalenia pokontrolne a następnie czekać na wydanie przez ZUS decyzji lub z drugiej strony można uregulować sporne składki, a następnie wystąpić z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji.

Korzystna dla płatnika składek interpretacja umożliwi odzyskanie od ZUS zapłaconych składek. W przypadku interpretacji niekorzystnej płatnik będzie miał prawo wnieść odwołanie, które nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów (jest