Polecany artykuł

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W tym też okresie osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak wynika z art. 13 pkt 4 ustawy o sus i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej.

Czasowe granice prowadzenia działalności gospodarczej oraz podlegania z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń, co do zasady, wyznacza wpis do ewidencji