Polecany artykuł

Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obowiązek tworzenia tych regulaminów oraz prowadzenia zfśs mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., to:

● nowe zasady wydawania świadectw pracy,

● pisemna forma umowy o współodpowiedzialności materialnej pod rygorem nieważności,

● dłuższe terminy dla pracowników na odwołanie się do sądu pracy od