Polecany artykuł

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i od kilku miesięcy zatrudniam w ramach umowy zlecenia osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Do tej pory nie opłacałem za ww. zleceniobiorcę składek na Fundusz Pracy. Czy nie doszło ostatnio do zmian przepisów i obecnie powinienem odprowadzać tę składkę od zawartego zlecenia?

 

Nie. Przepisy regulujące zasady opłacania składek na Fundusz Pracy nie uległy zmianie. Zleceniodawcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika nadal nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców. Potwierdził to ZUS w swoim stanowisku z 7 kwietnia 2015 r.