Polecany artykuł

Zasiłek chorobowy pobierany przez przedsiębiorcę od 06 listopada 2015 roku do dnia porodu datowanego na 02 lutego 2016 roku.

Jak będzie liczony zasiłek macierzyński – według nowych czy starych zasad?

 

Zasiłek macierzyński będzie liczony według starych zasad.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku przed zmianą przepisów (tj. przed 1 stycznia 2016 r.), to będzie on wyliczony zgodnie ze starymi zasadami za cały nieprzerwany okres choroby czy zasiłku macierzyńskiego (ogólnie za okres zasiłkowy)

Podstawa wymiaru zasiłku zostanie ustalona według nowych zasad, jeżeli prawo do zasiłku powstanie przed dniem wejścia w życie przepisów