Polecany artykuł

Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam preferencyjne składki ZUS w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie nadal będę wykonywał działalność gospodarczą ale jako wspólnik spółki cywilnej (będzie to ten sam rzeczowo rodzaj działalności, tylko w spółce).

Czy zatem do upływu okresu 24 miesięcy łącznego prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnej oraz w spółce) będę mógł nadal opłacać składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia?

 

 

Tak.

Zgodnie z  art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób