Polecany artykuł

 

 

Od dnia 01 grudnia 2015 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te w głównej mierze dotyczą płatników, którzy posiadają zadłużenie wobec ZUS. Przewidują złagodzenie warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, który chce skorzystać z rozłożenia zaległych składek na raty bądź odroczyć ich termin płatności.

 

Według znowelizowanych przepisów przedsiębiorcy będą mogli rozłożyć na raty całe zadłużenie wobec ZUS w części finansowanej zarówno przez płatnika, jak i przez ubezpieczonych. Odroczenie terminu płatności jako kolejna forma pomocy dla zadłużonych płatników również będzie