Polecany artykuł

 

Fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przepisy, regulujące instytucję zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – co wynika z art. 14a ust. 3 przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i