Polecany artykuł

 

Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850,00 zł brutto pozwala przedsiębiorcy (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00) na opłacanie tylko składki zdrowotnej z działalności gospodarczej?

 

W przedstawionej sytuacji nie ma takiej możliwości. Kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00 wskazuje, że przedstawiona w pytaniu osoba podlega ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, tzn. obowiązująca ją minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności wynosi w 2016 r. 2433 zł. Jest to najniższa podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców.

 

W sytuacji gdy miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania