Otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu. Rentę wypłaca Deutsche Rentenversicherung.

Od 02 stycznia 2013 r. prowadzę także działalność gospodarczą. Czy zatem z tytułu prowadzenia tej działalności przysługuje mi zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne a co za tym idzie jestem zobowiązana do opłacania składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne ?

 

Tak. Zgodnie z przepisem art.6 ust. l pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i art. 9, osoby fizyczne które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi

Czytaj więcej: Czy Niemiecka renta rodzinna zwalnia z obowiązku opłacania składek z działalności gospodarczej

 

Dzisiaj ZUS nie sprawdza i nie ocenia naszego uszczerbku na zdrowiu celem przyznania należnego nam świadczenia, dzisiaj ZUS sprawdza na ile jesteśmy sprawni aby tego świadczenia nie przyznać. W tego typu sprawach ale też w wielu innych ZUS wydaje decyzje administracyjne.  

Jak odwołać się od decyzji ZUS która jest dla nas krzywdząca?

 Należy wiedzieć, że decyzja, którą ZUS podjął w naszej sprawie, nie musi być ostateczna, zwłaszcza jeśli uważamy, że jest krzywdząca. Od większości decyzji ZUS-u można się odwołać. Warto z tej możliwości skorzystać. Nie wiąże się to bowiem ani z kosztami, ani z nadmiernym wysiłkiem. Osoby, które machają ręką na możliwość odwołania i

Czytaj więcej: Odwołanie od decyzji ZUS - kiedy, gdzie, jak ?

 

W 2015 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 1750 zł brutto. Podwyżka ta oznacza wzrost preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm, opłacanych za okres od stycznia przyszłego roku

 

Rada Ministrów przyjęła projekt podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku z 1680 zł w 2014 roku do kwoty 1750 zł brutto w 2015 roku. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego spowoduje nie tylko podwyższenie kosztów zatrudnienia pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie za pracę, lecz także wzrost składek ZUS dla nowych przedsiębiorców opłacających składki na preferencyjnych warunkach.

Wyższe wynagrodzenie minimalne dla pracowników w 2015 roku

Wzrost

Czytaj więcej: Składki ZUS w 2015 roku

 

Wiele wątpliwości pojawia się w sytuacji korygowania tzw. zadeklarowanej podstawy wymiaru składek. Ostatni artykuł jaki pojawił się w "Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014" dosyć dobrze charekteryzuje ten temat. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

"Osoba prowadząca pozarolniczą działalność zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień 2014 r. w kwocie wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek jaka obowiązuje prowadzącego działalność. Następnie za część tego miesiąca pobrała zasiłek chorobowy. Czy w tej sytuacji ma prawo do pomniejszenia zadeklarowanej uprzednio podstawy wymiaru składek

Czytaj więcej: Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy niezdolnego do pracy przez część miesiąca -...

 

Czy urlop wychowawczy udzielony pracownicy na okres 3 lat, zgodnie z jej wnioskiem, może zostać wykorzystany tylko przez jedno z rodziców dziecka. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 października 2013 roku pracownica powinna mieć skrócony ten urlop o 1 miesiąc ?

Nie. Jeżeli urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat został udzielony przed zmiana przepisów tj. przed 1 października 2013 r., to pracownica ma prawo wykorzystać go w takim wymiarze. Nie ma żadnych podstaw do skrócenia jej urlopu wychowawczego o 1 miesiąc. Miesięczna nieprzenoszalna część urlopu wychowawczego obowiązuje tylko wtedy, gdy urlop wychowawczy albo jego część jest udzielana począwszy od 1 października 2013

Czytaj więcej: Urlop wychowawczy udzielony przed 01/10/2013 w wymiarze 3 lat